الماس

 

خدایا چون مرا مقیاس کردند ؟        چه شد؟ در یاریم وسواس کردند

تمام سهم من رنج و مشقت     مرا چون ناتوان احساس کردند ؟

خداوندا تو آگاهی که آن جمع       چه تلخیها که در این کاس کردند !

زِ دیده خون چکیده نارفیقان        چه بود اینها که خلق الناس کردند ؟

چو دیدم پیچشی در موی این ره        همان دم جمله سرها تاس کردند

چو از شادی و آزادی بگویند        تو گویی خُفته و خُرناس کردند

به هر سبزی رسیدم ، زرد دیدم        چگونه این دِرو با "داس" کردند ؟

نشان ِ درد بر  روح و روانم        کُجا رفت آن نشان کاز یاس کردند ؟

هزاران نقطه تاریک و تار است        که اینان جمله در کرباس کردند

چو دیدی جمله سختیها ، بیابی        چه بر  ما جمعِ این "نسناس" کردند

بیاید "یاور"ِ این فصل ِ خاموش

که از سختیِ او ، الماس کردند

 

شنبه 7 تیر 1393

ساعت 2 بامداد

/ 0 نظر / 16 بازدید