نتیجه

 

من این نتیجه توام            به درکها رسیده ام

بیا مرا فاش بگو              چرا تو را ندیده ام ؟

کار من از ریشه خطا                چون شده خوش نتیجه ام؟

تو دیدی آن نتیجه را          به روزِ خشم و کینه ام

نور زَدم برای تو             به رویِ دردِ سینه ام

پُل زَده ام به آرزو            زِ خِشتِ با تو چیده ام

کام ِ دلم در طلبت             تلخی ِ تو چشیده ام

از ابتدای گفتگو               چشم براه و شیده ِام

به جستجویت ای صنم                چه راه ها دویده ام

زِ دیده ام روان شُده           خون ِ دلِ چکیده ام

از تو زِ مُرغ آسمان          به چشم ِ دل شنیده ام

وهم و خیال و علم را                 به آزمون کشیده ام

تو بودی از درون ِ من               پخش به نورِ دیده ام

تو پُر زِ من ،من از تو هیچ          هرآنچه را فهمیده ام

به گوشه ای به شوق ِتو              عنانِ خود پیچیده ام

کلام و واژه ها چُنین         به راهِ تو سنجیده ام

ماهی ِساحلم ولی              به عُمقِ تو خزیده ام

کِرمِ درون پیله که            تو را به خود تَنیده ام

شکارِ تیر خورده دل         به دشت ِ تو رمیده ام

زَرد و نحیف و خسته ام              ببین که تن خمیده ام

آتشِ کوره تو را               از عُمقِ جان دمیده ام

رسیده چون وقت وصال             این من و این عقیده ام

یاورِ خویشم و ببین           به راه ِ تو پدیده ام

 

یکشنبه 12 آبان 1392

ساعت 20:30

/ 0 نظر / 10 بازدید